MES PADĖSIME JUMS NETEKUS ARTIMO ŽMOGAUS
(8-37) 440008
8 (618) 35900

Nutikus nelaimei

Ka turetumete žinoti mirus artimajam

1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kuno liesti negalima, kol mirties nekonstatuos medikai arba (jei mirtis ivyko viešoje vietoje) policijos pareigunai. Ištikus nelaimei informuokite laidojimo paslaugu imone, kuri pasirupins laidojimo eiga, užsakys šarvojimo sale, kremavimo ar kitas Jusu pageidaujamas paslaugas( 861835900)

2. Mirties fakta konstatuoja:

– greitosios medicinos pagalbos gydytojai (visa para);

– gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtine).

3. Medicinine mirties pažyma, liudijancia mirties fakta, išduoda pirmines asmens sveikatos priežiuros paslaugas teikes gydytojas (jam nesant – kitas gydytojas).

4. Su medicinine pažyma, liudijancia mirties fakta, reikia kreiptis del mirusio asmens išregistravimo : mieste – i savivaldybes Civilines metrikacijos skyriu, kaime – i seniunija. (Kaune – Daukšos g. 13)

5. Namuose mirusio asmens kunas i teritorini morga turetu buti nugabentas per 2 valandas.

6. Viešoje vietoje mirusio asmens kuna, pagal policijos ar prokuraturos pareigunu iškvietima, gabena (visa para, septynias dienas per savaite bei švenciu dienomis) imone, kuri yra sudariusi sutarti su miesto ar rajono savivaldybes administracija del žmogaus palaiku gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

7. Ligonineje mirusio asmens kunas negali buti laikomas joje ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorines ligoniu kasos). Jei didele ligonine turi savo patanatomini skyriu su šaldytuvais, kuna galima laikyti ir ilgiau. Veliau kunas turi buti perduotas teritorinei lavoninei.

8. Už asmenu, turinciu gyvenamaja vieta, kunu laikyma teritorineje lavonineje moka gimines.

9. Už mirusiu benamiu kunu laikyma teritorineje lavonineje turi moketi savivaldybe.

10. Del kuno šarvojimo vietos ir kitais su šarvojimu susijusiais klausimais, reikia kreiptis i laidojimo paslaugas teikiancia imone (UAB „Ceremina“, tel. 861835900, R.Kalantos 76A,Kaunas

Laidojimo pašalpa

1. Turint asmens mirties liudijima, liudijanti mirti, galima kreiptis del vienkartines laidojimo pašalpos, kurios dydis = 8 BSI (bazine socialine išmoka), t. y. 304 eurai.

2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

– Lietuvos Respublikos pilieciui, kurio nuolatine gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

– Lietuvoje – užsienieciui (užsienio valstybes pilietybe turinciam asmeniui arba asmeniui be pilietybes, turinciam leidima nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

– Lietuvoje – asmeniui, istatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinciam pabegelio statusa;

– Lietuvoje – visu, aukšciau išvardintu asmenu, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 neštumo savaiciu kudikis).

3. Teise gauti laidojimo pašalpa atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios fakta registruoja: mieste – savivaldybes civilines metrikacijos istaiga, kaime – seniunija (išskyrus savivaldybiu centru seniunijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsuline istaiga.

4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam laidojanciam asmeniui.

5. Laidojantis asmuo del pašalpos gavimo turi kreiptis i savivaldybes (seniunijos) socialines paramos skyriu pagal mirusio asmens buvusia gyvenamaja vieta arba laidojancio asmens gyvenamaja vieta (ne veliau kaip per 6 menesius nuo šios teises atsiradimo dienos).

6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

– laidojancio asmens prašymas (pildomas savivaldybeje, seniunijoje arba šiu istaigu interneto svetainese pateiktos el. prašymo formos);

– mirties liudijimas (originalas ir jo kopija), išskyrus atvejus, kai vaikas gime negyvas;

– laidojancio asmens pasas (asmens tapatybes kortele, užsienio pilieciui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

– jei Lietuvos Respublikos pilietis mire užsienyje – užsienio valstybes atitinkamos istaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirciu registro), išverstas i lietuviu kalba, ir mirusiojo pasas;

– juridinio asmens igaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikianciai imonei ar socialines globos istaigai.

7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybes biudžeto ir turi buti išmoketa per ne veliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiemes pašalpos, tures teise dar karta teikti prašyma pašalpai gauti.

9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybes (savivaldybes) lešomis.

10. Kaune laidojimo pašalpa mokama Nemuno g. 29 Socialines paramos skyriuje.

11. Mirus pensininkui ar neigaliajam reikia pagal gyvenamaja vieta kreiptis i SODROS skyriu del papildomos pašalpos skyrimo. (Kaune: Šv. Gertrudos g. 4, Bajoru g. 16). Velionio artimiesiems pageidaujant,visus su išmokomis susijusiais klausimais sutvarko laidojimo paslaugu imone (artimiesiems pateikiamos ataskaitos).